Login to your account

Username
Password *
Remember Me

PSED

Monday, 30 June 2014 07:43

ปัจฉิมนิเทศข้าราชการในโครงการ นปร. รุ่นที่ 6

Rate this item
(0 votes)

 

สรุปการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “การเตรียมตัวสู่ชีวิตจริงของการเป็นข้าราชการในส่วนราชการต่าง ๆ”

 

งานปัจฉิมนิเทศข้าราชการในโครงการ นปร. รุ่นที่ 6

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ รีสอร์ทเดอะเกรซ อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

10437338 803515296347502 139069163600625935 n

  

วิทยากร   1. นายพลภัทร     แก้วสัมฤทธิ์ (กิ๊ก)    นักวิชาการภาษีชำนาญการ กรมสรรพากร

            2. นายวรวรรณ    วรรณวิล (โน๊ต)      นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  สป.กระทรวงพาณิชย์

            3. นางสาวพชรวรรณ  อุบลเลิศ (ผึ้ง)    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                        สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                                                      

            4. นางสาวอรธิดา    ชานุบาล (โอปอ)  นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ผู้ดำเนินรายการ นายอนุชิต     ฮุนสวัสดิกุล        ที่ปรึกษาด้านวิชาการ ประจำโครงการ นปร.

สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่น่าสนใจ

1. การเข้าร่วมโครงการ นปร. เป็นประสบการณ์ที่สุดยอด เพราะโครงการนี้ให้อาหารครบทั้ง 5 หมู่ โดย นปร.ถูกฝึกมาให้คิด และแก้ไขปัญหา เมื่อจบจากโครงการแล้วไปทำงาน จะต้องนำเสนอความคิด และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะใช้หรือไม่ เป็นเรื่องที่ไม่สามารถกำหนดได้

2. โครงการ นปร. ไม่ใช่ Fast Track แต่ในช่วงที่ไปปฏิบัติราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีข้าราชการในจังหวัดสะท้อนว่า “การที่ นปร.ได้มีโอกาสติดตามผู้ว่าราชการจังหวัด ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร ถือว่า นปร.ได้ fast ในแง่การเรียนรู้มากกว่าข้าราชการคนอื่น ๆ ในจังหวัด”

3. มาตรฐานที่ถูกสร้างในโครงการ นปร. ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชาการ  การไปปฏิบัติราชการกับผู้บริหารทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  การเรียนรู้จากผู้บริหาร  ทักษะการสรุปประเด็นและการนำเสนอ  การทำรายงานเดี่ยว รายงานกลุ่ม การสอบประเมินผลทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ และการประเมินพฤติกรรม  ล้วนสร้างให้ นปร.มีความแตกต่างจากข้าราชการอื่น ๆ เมื่อสำเร็จจากโครงการและไปปฏิบัติราชการนอกจากนั้นแล้ว  เมื่อไปปฏิบัติงาน นปร. ควรมีความแตกต่างจากผู้อื่น หากงานที่รับผิดชอบเป็นงานบู๊เราต้องเพิ่มความเป็นบุ๋นเมื่อเราปฏิบัติงานนั้นด้วย ในขณะเดียวกันหากงานที่รับผิดชอบเป็นงานบุ๋น เราต้องเพิ่มความเป็นบู๊ เมื่อเราปฏิบัติงานนั้นด้วยเช่นกัน

4. โครงการ นปร. ทำให้เกิดเครือข่าย นปร. ในรุ่น และระหว่างรุ่น ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อจบจากโครงการ และแยกย้ายกันไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ขอให้ นปร. keep in touch กันไว้ หรือเป็น “ครอบครัว นปร.” ที่เกื้อกูลกัน และร่วมขับเคลื่อนระบบราชการไทยไปพร้อมกัน

5. การเลือกส่วนราชการที่จะไปปฏิบัติราชการ ภายหลังสำเร็จจากโครงการ ควรพิจารณาจาก

  • เป็นงานที่ถูกจริตกับตัวเรา โดยเลือกจากงานที่ชอบ สนใจ หรือการมีทัศนคติที่ดีต่องานที่จะไปปฏิบัติเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก
  • วัฒนธรรม และบุคลากรในองค์กร
  • โอกาสก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path) หรือการเติบโตในสายงาน
  • คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา และเมื่อทำงานไปสักระยะ อาจจำเป็นต้องไปเพิ่มเติมความรู้ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่น ๆ เพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งต่อไป