Login to your account

Username
Password *
Remember Me

PSED

Friday, 17 July 2015 08:02

นปร. 9 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Rate this item
(0 votes)

 

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงานวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในพื้นที่ : ยุทธศาสตร์จังหวัดและการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2558 

11695761 1454840691244395 8016386601844488566 n

ซึ่งในช่วงแรกจะเป็นการเสวนา หัวข้อเรื่อง "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของภาคเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการจัดการสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน" โดย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11745597 1454878927907238 4376749515713571332 n

ช่วงที่สอง ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ "การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยุทธศาสตร์จังหวัด และการจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา"