Login to your account

Username
Password *
Remember Me

PSED

Thursday, 17 September 2015 07:50

สัมมนา "การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่"

Rate this item
(0 votes)

 

 

IMG 4431

 

เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่" ณ ห้อง Watergate Ballroom AB โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตโดยมีนายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวเปิดประชุม