Login to your account

Username
Password *
Remember Me
ผลงานส่วนต่างประเทศ

 "วีซ่า5 ปี” อีกหนึ่งนโยบายใหม่ของรัฐบาลจีนที่ช่วยกระตุ้นให้ชาวต่างชาติสนใจเข้ามาทำงานในจีนมากขึ้นซึ่งประกาศแนวนโยบายไว้ตั้งแต่เดือน ก.ย. 2555 ที่ผ่านมา และมีผลเริ่มบังคับใช้เมื่อวันอังคารที่11 พ.ย. 2555 ทำให้กลุ่มชาวต่างชาติที่ทำงานในจีนขณะนี้ต่างมีความหวังว่าตนเองจะได้รับสิทธิดังกล่าวด้วย

ด้วยเสน่ห์ที่โดดเด่นทั้งในด้านอาหารทิวทัศน์และการให้บริการต้อนรับที่มีชื่อเสียงระดับโลกจึงทำให้ไทยกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศที่นักท่องเที่ยวจีนทั้งแบบกรุ๊ปทัวร์และแบบรายย่อยอยากไปท่องเที่ยวมากซึ่งไม่น้อยหน้าให้กับเกาหลีใต้ที่ครองแชมป์อันดับต้นๆมาหลายปีโดยปัจจุบันชาวจีนกลายเป็นผู้ที่ใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในต่างประเทศมากเป็นอันดับที่3 ของโลกประเทศต่างๆจึงพยายามควักกลยุทธ์มาเพื่อดูดเม็ดเงินจากกลุ่มชาวจีน

ข้าราชการ นปร.5 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาศเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อทรงเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และทรงติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2555

Page 1 of 2