Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Wednesday, 17 April 2013 04:13

รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยือนอินโดนีเซีย

Rate this item
(0 votes)

รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยือนอินโดนีเซีย

 

ดร.บุญฤทธิ์ อดิพัฒน์, นายอลงกต มีแก้ว, นายณัฐรุจ อนันตบวรวุฒิ, นางสาววธินันท์ สุวรรณาภรณ์, นางสาวกนกวรรณ จันทร์โฮง

 ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 (นปร.5)

 ปฏิบัติราชการหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ ที่ สอท. ณ กรุงจาการ์ตา 

 และ คณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อทรงเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และทรงติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 18 – 21 พฤศจิกายน 2555

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

Read 2078 times