Login to your account

Username
Password *
Remember Me
Thursday, 11 April 2013 03:07

แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์ของพนักงานและองค์กร ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Rate this item
(0 votes)

แผนงานพัฒนาความสัมพันธ์ของพนักงานและองค์กร ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

 นางสาวอรกันยา เตชะไพบูลย์

ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 (นปร.5)

ปฏิบัติราชการภาคเอกชน ณ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด เอกสารนำเสนอแผนงานที่พัฒนาความสัมพันธ์ของพนักงานและองค์กร ของบริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 

 


  

 

Read 1512 times